més informació sobre l'acte de presentació i inscripcions gratuïtes a la paella