ACTIVITAT municipal

El grup municipal de Vilafranca en Comú està format per al mandat 2023/2027 per la regidora Montserrat Romagosa Massana . La seva funció és representar Vilafranca en Comú i ser la veu de l’assemblea a l’Ajuntament de Vilafranca.

El grup municipal assisteix als plens de l’Ajuntament de Vilafranca, les comissions informatives i juntes de portaveus prèvies al ple, així com a les comissions i reunions no periòdiques necessàries.

D’altra banda, diversos membres i simpatitzants de Vilafranca en Comú representen la formació als Òrgans de l’Administració, tals com consells municipals o consells d’administració. La seva tasca és concertada amb els equips Ajuntament i de coordinació, i el seu funcionament està regulat pel mandat de l’assemblea, que va aprovar les pautes d’organització dels representants de Vilafranca en Comú.

Els grup municipal de Vilafranca en Comú ha vingut presentant, des de juny de 2015, nombroses mocions al Ple municipal, recollint el mandat de l’assemblea i la veu del carrer, amb la vocació d’influir, en la mesura possible, a generar polítiques transformadores a l’Ajuntament.

Mocions presentades per Vilafranca en Comú

Cultura i Esport

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Economia i Treball

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Educació

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Habitatge

Consulta les mocions presentades

MÉS INFORMACIÓ

Hisenda

Consulta les mocions presentades

MÉS INFORMACIÓ

Medi ambient

Consulta les mocions presentades

més informació

Mobilitat

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Salut i Consum

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Suport a les persones

Consulta les mocions presentades

MÉS INFORMACIÓ

Transparència i participació

Consulta les mocions presentades
 

MÉS INFORMACIÓ

Urbanisme

Consulta les mocions presentades

Més informació