Participa / Grups de treball

 

Els membres de l’assemblea que ho desitgen, s’organitzen en grups de treball. Són oberts a tothom. Existeixen els grups: d’organització, continguts, extensió, confluència i comunicació.

Equip de coordinació

Format per un grup d’entre 6 i 20 persones escollides per l’assemblea. Es recomana que en formi part almenys una persona representant de cadascun dels grups de treball que s’hagin creat i estiguin en funcionament. La seva funció és impulsar el moviment, optimitzar el funcionament intern i la projecció comunicativa exterior.

Equip Ajuntament

Està format pels càrrecs electes de Vilafranca en Comú, els dos components següents de la candidatura electoral municipal i un mínim de 3 persones que puguin ajudar els regidors o les regidores en la seva tasca en temes concrets de funcionament de l’Ajuntament. S’ocupa de les tasques que Vilafranca en Comú ha assumit al si de l’Ajuntament, i concretament dóna suport a les tasques dels càrrecs electes.

Comunicació

S’encarrega de la difusió de l’ideari i de les accions de Vilafranca en Comú.

Grups de treball per àrees

Configuren una xarxa de treball que transmet coneixement i activisme de baix cap a dalt dins de l’organització. Depenen orgànicament de l’Equip Coordinador o de l’Equip Ajuntament segons els seus objectius. Actualment hi ha en funcionament els grups d’Educació; Urbanisme i territori; Sanitat; Drets socials; Medi Ambient; Cultura; Convivència, i Desenvolupament local.

Els estatuts de Vilafranca en Comú recullen les característiques i el funcionament dels grups de treball.

Si vols participar envia’ns un email

Enviar e-mail