TRANSPARÈNCIA

Treballar per Vilafranca ha tingut i tindrà despeses

Estat de comptes de Vilafranca en Comú a 31/12/2023

 

VILAFRANCA EN COMÚ va iniciar el seu recorregut el mes de setembre de l’any 2014, amb el nom inicial de “Moviment de confluència municipal GUANYEM VILAFRANCA, amb la voluntat de fomentar una nova forma de fer política municipal, més participativa i propera a la ciutadania. Durant tot aquest període ha anat creixent mercès al treball i la generositat de moltes persones i col·lectius que hi han posat el seu temps, les seves ganes  i la seva il·lusió en que fos possible un canvi radical a l’Ajuntament de Vilafranca.

Aquest treball per aconseguir una organització cohesionada, capaç d’obtenir uns resultats electorals que  possibilitin que aquest canvi sigui una realitat, ha comportat i comporta una sèrie de despeses.

No som un partit convencional i no recorrem al crèdit bancari. La nostra única font de finançament són les aportacions econòmiques voluntàries que pugui anar fent la gent que cregui en el projecte i vulgui col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en que aquest sigui una realitat. Entenem que una autèntica transparència pública comença per un mateix.

En aquesta pàgina de Tansparència es van publicant periòdicament l’estat de les finances de Vilafranca en Comú, pel que fa als ingressos i les despeses, per saber en tot moment les fons i l’estat del nostre finançament.

Declaració de béns i despeses campanya electoral

L’Ajuntament de Vilafranca, en aquest mandat 2023/2027, compta amb la regidora de Vilafranca En Comú, Sra. Montserrat Romagosa Massana.  El 17 de juny de 2023 va prendre possessió del seu càrrec. La Llei obliga als càrrecs electes a informar del seu patrimoni i dels seus ingressos en el moment de prendre possessió. Nosaltres ho fem públic en aquesta pàgina, des d’on anirem informant de tots els moviments que hi puguin haver, en prova de la voluntat d’actuar amb total transparència, tant pel que fa als recursos fruit del treball professional dels nostres regidors, com pel destí de les assignacions o dietes derivades del seu paper dins l’Ajuntament.

Declaració de béns de la regidora Montse Romagosa

Descarregar

Resum de despeses de campanya electoral Municipals 2023

Descarregar