La vila habitable garanteix que totes les persones puguin disposar d’un habitatge confortable, fàcilment accessible i adaptat a les seves condicions físiques. L’accessibilitat implica la realització d’una xarxa de transport públic per comunicar entre ells els diferents barris i connectar-se amb els principals centres comarcals i les capitals més properes.

Més enllà de l’habitatge on visqui la persona o el seu nucli familiar, per ser habitable la vila ha de vetllar per un espai públic cuidat, net i segur per a tothom. Els carrers, les places i els espais enjardinats han de facilitar la convivència intergeneracional i permetre la relació harmoniosa dels diferents mitjans utilitzats per transitar-hi, donant prioritat als vianants i a l’ús responsable dels vehicles no contaminants.

La vila habitable, és a dir la que sigui agradable per residir-hi o treballar-hi, ha de preservar el seu patrimoni arquitectònic i cultural, ja que constitueix un enriquiment per a la ciutadania. Això implica també la restauració dels edificis més característics que representin el seu propi estil.

Que la justícia espacial de la vila, sigui garantia de la justícia social

Volem que la Vilafranca física, la ciutat que veiem i toquem, sigui el suport necessari per a acomplir l’objectiu d’una vila justa socialment. Això es tradueix en que tot allò que passa a la ciutat com a suport físic de la vida quotidiana, faci possible que el reequilibri social i la igualtat d’oportunitats dels veïns i veïnes sigui real, que la justícia espacial sigui garantia de la justícia social.

La justícia espacial s’expressa en la confortabilitat de l’espai públic (des dels carrers, les places i els parcs o jardins) en condicions dignes, que la seva accessibilitat sigui possible per a tot tipus de requeriments per diversitat funcional, derivada de l’edat com els nens o els avis o bé de la discapacitat física.

És imprescindible que estigui garantida la mobilitat sostenible a tots els col·lectius per la seva condició física o bé per la seva condició geogràfica. És inevitable, per raons planetàries, de canvi climàtic i de petjada ecològica, reduir l’impacte del vehicle privat motoritzat. També és necessari fer-ho per a erradicar l’accidentabilitat. Per tot això hem d’enfortir la mobilitat dels vianants, però també la mobilitat en bicicleta. I sobretot millorar les oportunitats de mobilitat sostenible, respecte altres indrets de la vila, de la comarca, i respecte les altres grans ciutats, com Barcelona i Tarragona o Reus. Per això cal fer una ofensiva a favor de tot el transport públic, les diferents línies d’autobús i d’una manera molt especial del ferrocarril. En aquest sentit Vilafranca en Comú fa seves les “15 propostes per a una mobilitat mes sostenible a l’Alt Penedès a les eleccions municipals 2019” elaborades per la Promoció del Transport Públic de l’Alt Penedès.

I també és expressió de la justícia espacial d’una manera molt particular el dret a l’habitatge, protegit per la constitució, per l’estatut i per la declaració dels drets humans sigui possible, i no deixi a ningú sense l’oportunitat de tenir un sostre digne.

I per això també creiem que el patrimoni físic, sigui la qualitat de l’arquitectura (històrica o no), la qualitat del paisatge urbà i la qualitat del paisatge rural i/o agrícola que envolta Vilafranca tinguin la dignitat i la cura que en garanteixi les millors condicions ambientals.

I creiem absolutament determinant que per aconseguir una vila habitable, només és possible fer-ho treballant i compartint les decisions amb els veïns i veïnes, i això vol dir enfortir la participació com una eina clau en la presa de les decisions de configuració física de la vila. Per això ens proposem crear el Consell Municipal d’Urbanisme, com a l’òrgan més legítim en la validació de les propostes de transformació urbana de la vila.