EXIGIM QUE L’EQUIP DE GOVERN GARANTEIXI LA TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT

Davant les declaracions de l’Alcalde, sr. Pere Regull, qüestionant l’ús de les dades dels ajuts a l’escolarització de l’Ajuntament del curs 2019-2020, Vilafranca en Comú manifesta:

  1. La informació pública de l’activitat de l’Ajuntament ha d’estar a l’abast de tots els i les regidores i de la ciutadania perquè és un dret reconegut d’aquests i una obligació de l’equip de govern.[1] Ni l’Alcalde, ni la Regidora d’Educació, tenen potestat per negar o filtrar aquesta informació. Al contrari, estan obligats a donar-la, com els hi ha recordat per segona vegada (2019 i 2021) la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).
  2. Des de l’estiu de 2020, Vilafranca en Comú (VeC) ve demanant per escrit i de forma oral als Plens la informació sobre la distribució dels Ajuts a l’Escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca.
  3. Davant la manca de resposta de la Regidoria d’Educació, en data de 21 de gener de 2021 el grup municipal de VeC va sol·licitar la intervenció de la GAIP, com a organisme de defensa del dret a l’accés a la informació pública.
  4. En data de 18 de febrer de 2021, la GAIP, comunicava a l’Ajuntament: “que al grup municipal Vilafranca en Comú ha de tenir accés a la informació sol·licitada.” En la mateixa data, des de l’equip de govern es signava un document acordant “que es faciliti la informació sol·licitada al portaveu del grup municipal Vilafranca en Comú.” A data d’avui, però, encara no s’ha facilitat aquesta informació.
  5. La setmana passada la regidora d’Educació i l’Alcalde de la vila van fer una roda de premsa explicant la seva política educativa i la distribució dels recursos municipals. Entre la informació facilitada als mitjans de comunicació hi figuren algunes dades de les que VeC ha sol·licitat repetidament i la regidoria no ha facilitat.
  6. L’Alcalde va voler sembrar dubtes sobre el possible “mal ús” de les dades sol·licitades. Des de Vilafranca en Comú hem dit per activa i per passiva que les dades dels ajuts a l’escolarització (nombre d’ajuts per centres i cursos), han de servir per a conèixer millor la situació educativa de la vila i fer propostes de millora de l’equitat educativa. En qualsevol cas, la Regidora d’Educació i l’Alcalde tenen l’obligació de facilitar aquestes dades i posar fi a l’opacitat informativa.

Vilafranca del Penedès, 9 de març de 2021

[1] Article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL);  article 164 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC); articles 71 a 175 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Vilafranca; art.3.1.a de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquesta web utiliza cookies perque tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies