TRANSPARÈNCIA

Treballar per Vilafranca ha tingut i tindrà despeses

Estat de comptes de Vilafranca en Comú a 31/03/2019

 

VILAFRANCA EN COMÚ va iniciar el seu recorregut el mes de setembre de l’any 2014, amb el nom inicial de “Moviment de confluència municipal GUANYEM VILAFRANCA, amb la voluntat de fomentar una nova forma de fer política municipal, més participativa i propera a la ciutadania. Durant tot aquest període ha anat creixent mercès al treball i la generositat de moltes persones i col·lectius que hi han posat el seu temps, les seves ganes  i la seva il·lusió en que fos possible un canvi radical a l’Ajuntament de Vilafranca.

Aquest treball per aconseguir una organització cohesionada, capaç d’obtenir uns resultats electorals que  possibilitin que aquest canvi sigui una realitat, ha comportat i comporta una sèrie de despeses.

No som un partit convencional i no recorrem al crèdit bancari. La nostra única font de finançament són les aportacions econòmiques voluntàries que pugui anar fent la gent que cregui en el projecte i vulgui col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en que aquest sigui una realitat. Entenem que una autèntica transparència pública comença per un mateix.

Vam finalitzat el procés electoral en la  jornada electoral del 24 de maig de 2015, començant una nova etapa, amb dos regidors que Vilafranca En Comú ha aconseguit per al present mandat municipal 2015-2019. Tota una important tasca que se’ns obre per davant, i que ben segur comportarà més despeses de funcionament, per anar estenent el nostre missatge entre la població de Vilafranca.

En aquesta pàgina de Tansparència, a banda de tota la despesa generada fins les eleccions municipals del 25 de maig de 2015,  es van publicant periòdicament l’estat de les finances de Vilafranca en Comú, pel que fa als ingressos i les despeses, per saber en tot moment les fons i l’estat del nostre finançament.

Declaració de béns i estats de comptes

L’Ajuntament de Vilafranca, en aquest mandat 2016/2019, compta amb dos regidors que pertanyen a Vilafranca En Comú. El 13 de juny de 2015 van prendre possessió del seu càrrec. La Llei obliga als càrrecs electes a informar del seu patrimoni i dels seus ingressos en el moment de prendre possessió. Nosaltres ho fem públic en aquesta pàgina, des d’on anirem informant de tots els moviments que hi puguin haver, en prova de la voluntat d’actuar amb total transparència, tant pel que fa als recursos fruit del treball professional dels nostres regidors, com pel destí de les assignacions o dietes derivades del seu paper dins l’Ajuntament.

Declaració de béns R. Arnabat

Descarregar

Declaració de béns  T. Peñafiel

Descarregar

Resum de despeses de campanya electoral Municipals 2015

Descarregar

Estat de comptes del moviment Guanyem fins Maig de 2015

Descarregar