SUPORT A LES PERSONES:

Mocions presentades

A continuació pots consultar les mocions presentades pel grup municipal de Vilafranca en Comú sobre Suport a les famílies.

Mocions presentades per Vilafranca en Comú

MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

DESCARREGAR

MOCIÓ PER GARANTIR LA IGUALTAT DE DRETS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DESCARREGAR

MOCIÓ  PER UN MUNICIPI AMB UN MODEL ENERGÈTIC JUST, SOSTENIBLE, I PARTICIPATIU.

DESCARREGAR

MOCIÓ PER A LA FORMACIÓ D’UNA COMISSIÓ SOCIAL, LA REALITZACIÓ D’UNA DIAGNOSI SOCIAL I LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LA
TRANSPARÈNCIA SOCIAL A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DESCARREGAR

MOCIÓ PER MILLORAR L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I A LES SEVES FAMÍLIES

DESCARREGAR

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ A L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L’ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI

DESCARREGAR

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

DESCARREGAR

MOCIÓ  EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I
L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL

DESCARREGAR

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA
XARXA DE CIUTATS I POBLES REFUGI PER A L’ACOLLIMENT DE PERSONES REFUGIADES

DESCARREGAR

MOCIÓ PER L’ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

DESCARREGAR

MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

DESCARREGAR

MOCIÓ PER A L’INCREMENT DE LES ACCIONS DE PREVENCIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES DURANT ELS ACTES FESTIUS I L’APLICACIÓ DEL III PLA D’IGUALTAT

DESCARREGAR

PUNTS LILES: MOCIO PER A L’INCREMENT DE LES ACCIONS DE PREVENCIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES DURANT ELS ACTES FESTIUS I L’APLICACIÓ DEL III PLA D’lGUALTAT

DESCARREGAR

MOCIÓ SOBRE INSCRIPCIONS A LA RUA DE CARNAVAL 2020

 

DESCARREGAR

MOCIÓ EN NOM DE LES ENTITATS UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME DE VILAFRANCA I ALFATH PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES AL CEMENTIRI MUNICIPAL

DESCARREGAR

MOClÓ PER A GARANTIR EL DRET A L’EMPADRONAMENT I PER LA POSADA EN MARXA DE POLÍTIQUES D’EMPADRONAMENT ACTIU DAVANT LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19

DESCARREGAR

MOCIÓ PER IMPULSAR UN NOU MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

DESCARREGAR