L’assemblea

L’assemblea és el principal espai de debat i màxim òrgan de decisió. És oberta a tothom.Se’n celebra una al mes de manera ordinària, tot i que puntualment se’n poden organitzar d’extraordinàries. Segueix l’ordre del dia plantejat per l’Equip Coordinador en cada convocatòria. S’hi aplica la norma “una persona, un vot”. Si cap opció aconsegueix els 2/3 dels vots, es pot plantejar passar el punt a la següent assemblea, per a cercar un major consens posteriorment.

Propera assemblea:

Assemblea prèvia al Ple Municipal

Ordre del dia:  Enllaç  al document

Resums de les assemblees :