Cap societat pot mantenir-se sense cuidar els seus membres, en especial els més vulnerables, i tots, en un moment o altre de la nostra vida, hem estat o estarem en aquesta situació. Fora de l’educació i de l’assistència sanitària, àmbits que comencen a generalitzar-se al segle XIX, les activitats de cura han estat relegades al cercle familiar i han recaigut sobre la dona, raó per la qual i, com a conseqüència del predomini masculí, no han estat mai valorades econòmicament.

Aquesta visió s’ha d’erradicar. La cura és una prioritat humana i incumbeix tant a dones com a homes i, per la seva transcendència social i econòmica, s’ha d’abordar també -i sobretot- des d’una perspectiva política.

Necessitem i volem una vila cuidadora. I l’aconseguirem amb accions que fortifiquin els drets socials en un sentit integrador i amable. La política municipal amb voluntat cuidadora privilegiarà els projectes culturals, educatius, sanitaris i urbanístics que propiciïn el benestar col·lectiu des d’una consideració feminista i en defensa dels sectors desfavorits. La defensa de la igualtat i la recerca de la plena autorealització de cada membre de la comunitat poden ser les línies mestres de l’anhel de vila cuidadora.

  • La VILA CUIDADORA es preocupa de la gent que hi viu i no deixa ningú enrera, en cap estat vital ni en cap moment difícil.
  • La VILA CUIDADORA cuida la seva gent, combat les desigualtats socials i fomenta la cohesió social.
  • La VILA CUIDADORA garanteix els drets socials i acompanya cada membre de la comunitat en totes les etapes de la seva vida.

A Vilafranca en Comú estem fermament compromesos en la lluita contra les desigualtats i treballem/treballarem perquè la justícia social/els drets socials arribin a tothom: gent gran, infants, adolescents i joves, dones, famílies, persones LGTB, persones que pateixen algun tipus de discriminació, persones migrants, persones amb diversitat funcional i persones amb necessitats especials.

• Defensem els drets bàsics, en especial els de les més vulnerables: lluitant contra la pobresa energètica; fent accessibles a tothom els equipaments municipals bàsics -mitjançant l’aplicació de la tarificació social-; ampliant el Servei d’atenció a la Dependència i a les persones grans amb nous models més humans i propers; dignificant i posant en valor la tasca de cura amb la mirada posada per igual en la persona cuidada i en la persona cuidadora; lluitant contra el sensellarisme i garantint uns ingressos mínims per a tothom com a eines per empoderar i fer possible sortir el moment difícil que ha donat lloc a aquesta vulnerabilitat.

• Prioritzem la salut: vetllant per garantir la qualitat i l’equitat d’accés al nostre sistema sanitari públic; amb la mirada més absolutament transversal i comunitària que dóna l’àmbit de la Salut Pública -competència de l’administració local-, potenciant els projectes de Salut Comunitària i els Plans Especials -Salut Mental, Drogoaddicció-, tenint sempre en compte la perspectiva de gènere i la diversitat. • Prioritzem l’educació: vetllant i treballant perquè Vilafranca esdevingui una vila cuidadora-educadora, creant xarxa d’educació, educació que s’inicia a la infància i dura tota la vida, creant un diàleg permanent entre escola i entorn, fent que l’educació traspassi les parets dels centres educatius i es faci present a cada racó de la vila, al barri, al carrer, als equipaments culturals i esportius, al conjunt de la Comunitat, en definitiva igualant les oportunitats educatives i per tant apostant fort per la cohesió social i lluitant contra la segregació. Sempre defensant el caràcter públic dels serveis que hi intervinguin: amb diner públic només serveis públics.

• Volem una vila feminista, orgullosa de la seva diversitat sexual i de gènere: a través dels pressupostos municipals, del model urbà, d’un centre municipal LGTBI i d’un servei transversal de Feminismes i Drets LGTBI i de les mesures contra la violència de gènere, posarem el feminisme al centre de totes les polítiques municipals per construir una vila més justa i igualitària on totes puguem sentir-nos lliures i iguals.

A Vilafranca en Comú tenim la voluntat de fer de la nostra vila una VILA CUIDADORA. I la farem amb voluntat i amb:

• La creació d’una Àrea de Drets Socials -Serveis Socials, Persones Discapacitades, Salut Pública, Persones vulnerables, Persones grans, Famílies, Infància, Adolescència i joventut, Educació, Habitatge, Inclusió social-, una Àrea multidisciplinari i interdisciplinari, amb mirada i amb acció absolutament transversals.

• La dotació necessària i suficient en recursos humans i materials per aquesta Àrea de Drets Socials: augment en inversió social.

• La creació de Consells i Comissions municipals que siguin autèntics espais de debat i de participació, amb voluntat d’integrar totes les necessitats i totes les sensibilitats i que siguin veritables eines de cohesió social i comunitària. I sobretot, que estiguin dotats de capacitat d’acció, superant la situació actual d’òrgans simplement informatius d’una voluntat única.