[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][text_output]

Des de l’inici, i fins el mes d’Octubre de 2015

[/text_output][text_output]L’assemblea és el principal espai de debat i màxim òrgan de decisió. És oberta a tothom.

Se’n celebra una al mes de manera ordinària, tot i que puntualment se’n poden organitzar d’extraordinàries.

Els membres de l’assemblea que ho desitgen, s’organitzen en grups de treball. Són oberts a tothom. Existeixen els grups: d’organització, continguts, extensió, confluència i comunicació.

  • Organització: s’encarrega d’aspectes de gestió interna de la plataforma.
  • Continguts: s’encarrega de l’elaboració del programa electoral. Conté 4 comissions de treball: administració, territori i economia, drets i serveis, i ciutadania i participació.
  • Extensió: s’encarrega de la relació amb els barris i la ciutadania en general.
  • Confluència: s’encarrega de la relació amb entitats i partits.
  • Comunicació: s’encarrega de la difusió de l’ideari i les accions de Vilafranca en Comú.

Representants de cada grup de treball es troben setmanalment en l’Equip de Coordinació, el qual fa seguiment de la tasca dels grups de treball i convoca les assemblees.

Guanyem Vilafranca ha tingut dos portaveus, Dani Esplugas i Josep Sala, que han actuat com a tals fins el moment de l’aprovació de la llista electoral. Un cop aprovada la llista, a partir de la Jornada de Votació Oberta del dia 1 de març de 2015, i aprovat el nom definitiu de la candidatura: Vilafranca En Comú, son els diversos candidats de la llista qui actuen de portaveus, en funciò de la temàtica de què es tracti.[/text_output][line] [line][custom_headline type=”left” level=”h1″ looks_like=”h1″]L’Associació[/custom_headline][text_output]Guanyem Vilafranca s’ha constituit com Associació sense ànim de lucre, a l’empar del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, amb el nom de Moviment impulsor de confluència municipal Guanyem Vilafranca.

La necessitat de disposar d’un document fiscal o NIF i una adreça formal, per tal de canalitzar amb total transparència qualsevol moviment econòmic de l’associació, ha obligat a disposar d’aquest instrument legal, a l’espera de avaluar quina serà la futura estructura formal de Guanyem Vilafranca de cara a la presentació a les properes eleccions municipals del mes de Maig.

La constitució d’aquesta Associació ha estat refrendada per l’Assemblea de Guanyem Vilafranca celebrada el dia 13 de novembre de 2014.[/text_output] [line] [line][text_output]

A partir del mes d’Octubre de 2015

[/text_output][text_output]Junt amb els anteriors documents, el document Model d’Organització i Participació és, de del mes d’octubre de 2015, el que marca les pautes de funcionament del moviment Vilafranca en Comú, en la seva organització interna, les funcions i relacions amb l’equip municipal, i les interrelacions amb el conjunt de la societat vilafranquina.

Document aprovat en assemblea, el 5 d’octubre de 2015[/text_output] [/vc_column][/vc_row]